REKLAMÁCIE, VÝMENA A VRÁTENIE TOVARU

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Reklamácie sa nevzťahujú na prípady:
– ak chyba vznikla nesprávnym používaním, resp. ktoré je v rozpore s návodom na použitie
– ak chyba vznikla mechanickým poškodením (zlomenie, rozbitie, poškriabanie, roztrhnutie, prasknutie, apod.)
– ak chyba vznikla v dôsledku živelnej pohromy

REKLAMÁCIE A VÝMENA TOVARU

Reklamovaný tovar posielajte výhradne na adresu: Faniak s.r.o., Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany. Ak je možné v originálnom balení s priloženým formulárom. O vybavení reklamácie Vás budeme bezodkladne informovať.

VRÁTENIE TOVARU

Vracajte prosím nepoužitý tovar (oblečenie môže byť skúšané, ale nesmie byť prané alebo nosené), ak je možné v originálnom balení (nálepky posielať nemusíte), s priloženým vytlačeným formulárom.
 
Tovar prosím posielajte doporučene aby ste mali doklad o odoslaní, ale neposielajte ho na dobierku, takýto tovar nepreberáme. Za stratené zásielky poslané späť ku nám obyčajne nenesieme žiadnu zodpovednosť.
 
Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na bankový účet uvedený v reklamačnom formulári.

ZÁKLADNÉ ZÁSADY REKLAMÁCIÍ A VÝMENY TOVARU

REKLAMÁCIU NEAKCEPTUJEME, AK CHYBA VZNIKLA NESPRÁVNYM POUŽÍVANÍM, RESP. KTORÉ JE V ROZPORE S NÁVODOM NA POUŽITIE.

REKLAMÁCIU NEAKCEPTUJEME, AK CHYBA VZNIKLA MECHANICKÝM POŠKODENÍM (ZLOMENIE, ROZBITIE, POŠKRIABANIE, ROZTRHNUTIE, PRASKNUTIE, A POD.)

REKLAMÁCIU NEAKCEPTUJEME, AK CHYBA VZNIKLA V DÔSLEDKU ŽIVELNEJ POHROMY.

PREDÁVAJÚCI ZODPOVEDÁ ZA CHYBY, KTORÉ MÁ TOVAR PRI PREVZATÍ KUPUJÚCIM, ALEBO KTORÉ SA OBJAVIA V PRIEBEHU ZÁRUČNEJ DOBY.

AKO MÁM POSTUPOVAŤ?

Rozhodol si sa pre jednu z ponúkaných možností?  

Priprav si reklamovaný tovar a vyplň náš reklamačný formulár. Sme zástancami šetrenia s papierom a ochrany životného prostredia, preto sa vyhneme zbytočným papierovačkám.

ZAČAŤ PROCES REKLAMÁCIE

PREDMET A DÔVOD REKLAMÁCIE

NEPREHLIADNI TIPY K VYPLNENIU FORMULÁRA

ČÍSLO SVOJEJ OBJEDNÁVKY NÁJDEŠ V POTVRDZUJÚCOM EMAILY, KTORÝ SME TI ZASLALI PO PRIJATÍ OBJEDNÁVKY.